ROBOTİK BAYPAS CERRAHİSİ

Minimal invaziv koroner arter cerrahisi (MİKAC) teknolojik gelişmelerle ve başarılı orta dönem sonuçların literatürde yerini almasıyla birlikte yaygınlaşmaktadır. Günümüzde MİKAC’si robotik sistem (Da Vinci Surgical System, Intuitive Surgical) kullanılarak uygulanmaktadır.

Son onbeş yıl içerisinde, cerrahi kesilerin azaltılması ve kaburgaları ayırmadan cerrahi travmanın en aza indirilmesinin belirgin faydalarının kanıtlanmasıyla, minimal invaziv (Mİ) kalp cerrahisi vakalarında belirgin bir artış olmuştur

minimal invaziv kalp cerrahisinin avantajları

Daha az postoperativ ağrı, hastanede daha az kalış süresi, normal aktiviteye daha erken dönüş ve kozmetik üstünlüğü minimal invaziv cerrahinin faydaları arasında sayılabilir. Aynı zamanda cerrahi enstrümantasyonun iyileştirilmesi, perfüzyon ve görüntüleme teknolojilerindeki ilerlemelerle beraber elde edilen iyi cerrahi sonuçlar, belli enstitülerde Mİ cerrahi yöntemleri standart yaklaşım haline getirmiştir.

Endoskopik cerrahide kullanılan uzun cerrahi aletlerin kısıtlı hareket kabiliyetleri ve ufak insizyonlardan direkt olarak kullanımının getirdiği güçlükler, iki boyutlu görüntüleme sistemlerinde derinlik algısının yetersiz kalması cerrahiyi zorlaştırmaktadır. Robotik telemanipülasyon sistemleri cerraha toraks boşluğu içinde geniş görüş alanı ve hareket kabiliyeti sağlayarak endoskopik sistemlerin dezavantajlarının büyük ölçüde aşılmasını sağlamıştır. Robot yardımıyla gerçektirilen ameliyatlarda cerrah, hastanın uzağında bulunan üç boyutlu görüntüleme sistemine sahip ana konsola(master ünite) oturur ve göğüs içindeki robotun kolları(slave ünite) cerrahın el hareketlerini birebir taklit ederek cerrahi işlemi gerçekleştirir.

Hasta Seçimi ve Hazırlanması

Kimler Robotik ByPass Cerrahisi İçin Uygun Değildir? : Robotik cerrahide başarının en önemli şartlarından biri; doğru hasta seçimidir.

  • İleri derecede kalp kasılma fonfsiyonları bozulmuş hastalar,
  • Daha önceden tüberküloz veya zatüre geçirmiş ve akciğer zarında yapışıklıklar oluşmuş hastalar,
  • Radyoterapi görmüş kişiler,
  • Kanama bozukluğu olanlar
  • Aort damarlarında tıkanıklık olanlar bu yöntem için uygun değildir.

Hangi Damarlara Robotik ByPass Cerrahisi Yapılabilir?: Minimal invaziv koroner bypas cerrahisi kalbin sol ön yüzünleki damarlar için yapılabilir. Anjiografi sonrası ameliyat kararı verirken her zaman kalbin sol ön yüzünü besleyen damardaki (LAD) darlığa göre karar veririz.

LAD damarı kalbin kas kitlesi olarak en gelişmiş ve vücuda kan pompalayan sol tarafını besler. Sol göğüs duvarı atardamarı (LİMA) hazırlanarak, tıkalı damarın ilerisine dikilir.

robotik bypass cerrahisi

Robotik ByPass Ameliyatında Cerrahi Teknik

Sol göğüs duvarı atardamarı (LİMA) da sol göğüs boşluğundan 1,5 cm’lik 3 delikten giren kamera ve 2 cerrahi kolla hazırlanır.

LİMA robot yardımıyla hazırlandıktan sonra, robot kolları ve endoskop çıkarılır, hastaya 5-6cm’lik sol göğüs duvarından yapılan kesiyle tıkalı damarın ilerisine hazırlanan damar dikilir. Bu işlem yapılırken kalp dolaşım aletine girerek kalp durdurulmaz, çalışan kalpte sadece dikiş bölgesini stabilleyen aletler yardımıyla damarlar birbirine bağlanır.

HİBRİT YAKLAŞIMLAR

Kardiyolojik koroner girişimlerin iyi orta ve uzun dönem sonuçlarıyla yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, tek başına LAD darlığı için robotik baypas vakaları sınırlıdır.
Günümüzde çoklu damar (multivessel) darlıklarında, özellikle LAD yaygın hastalıklı ise, en uygun tedavi, cerrahi olarak göğüs duvarı atardamarı kullanarak bypas ameliyatı yapmaktır. Anjiyografik (kardiyolojik) koroner girişimlerdeki gelişmelere rağmen koroner arter bypas cerrahisi halen altın standarttır. Cerrahinin uzun dönemdeki üstünlüğü, baypasın ani tıkanma ve aterosikleroza dayanıklığı ve %95-98 10 yıllık açık kalma ile açıklanabilir. Cerrahinin erken dönem komplikasyonlarını en aza indirerek, uzun dönemde sonuçları en uygun hale getirmek için robotik olarak LİMA-LAD baypasını, diğer damarların anjiyografik girişimleriyle birleştirerek Hibrit koroner revaskülarizasyon ortaya çıkmıştır.